Aanmelden Build Your Future Event – 6 april

Ronde 1

Marielle Beckers – Orthopedagoog en eigenaar eigen bedrijf Buro Bloei
Marielle Beckers is orthopedagoog en systeemtherapeut in opleiding. Naast dat zij werkzaam is in haar eigen praktijk in Amsterdam waar zij ouders ondersteunt bij het opvoeden en psychodiagnostisch onderzoek doet, werkt zij als gedragswetenschapper voor een aantal gezinshuizen in de regio. Hierdoor heeft zij inmiddels veel kennis en ervaring op het gebied van kinderen en trauma. Tevens spreekt Marielle regelmatig op congressen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan ontwikkeling en onderwijs en geeft zij op de zaterdagen het keuzevak kindermishandeling les aan de iPABO.

Bente van Gameren – Adviseur Seksuele Integriteit bij Stichting School & Veiligheid
Bente van Gameren startte na haar bachelor Pedagogische Wetenschappen en master Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding bij Stichting School & Veiligheid. Ze is adviseur seksuele integriteit, waar docenten advies kunnen krijgen over het zijn van een seksueel integere professional. Bente houdt zich dus bezig met inhoudelijke, pedagogische adviezen aan leerkrachten, docenten en schoolleiders over thema’s als seksuele integriteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag, sociale veiligheid, gender- en seksuele diversiteit en aandacht voor relaties en seksualiteit in lerarenopleidingen en pabo’s. Ze schrijft bijvoorbeeld blogs op www.gendi.nl en www.schoolenveiligheid.nl, spreekt leerlingen over hun ervaringen met lhbti+ in het onderwijs en geeft workshops over seksuele integriteit of seksuele diversiteit. Meer weten over een werkdag van Bente? Kies dan voor deze spreker.

Tamara Wamsteker – Gedragsdeskundige bij Preventief Interventie Team (PIT) Gemeente Amsterdam, afdeling Onderwijs Jeugd en Zorg
Tamara Wamsteker is werkzaam als gedragsdeskundige (forensisch orthopedagoog) bij het PIT. Het PIT heeft als doel om een ontspoorde ontwikkeling van kinderen te voorkomen door vroegtijdig in te grijpen, namelijk als de eerste risico’s zich voordoen. Kinderen met hardnekkig regelovertredend en/of agressief gedrag hebben een verhoogd risico op afglijden (in de criminaliteit) en het PIT poogt deze ontwikkeling zo vroeg mogelijk bij te sturen, namelijk al op de basisschoolleeftijd! Op basis van een analyse naar factoren die dit gedrag in stand kunnen houden of versterken wordt een plan op maat gemaakt. Hierbij wordt er eerst gekeken naar de neurocognitieve ontwikkeling van het kind (zoals de sociale informatieverwerking en het empathisch vermogen) en naar omgevingsfactoren (zoals opvoedvaardigheden en de kind-leerkracht interactie). Het PIT kenmerkt zich door het hebben van een lange adem: “We deinzen niet terug voor een potje weerstand, we zijn er juist voor die kinderen die tussen het wal en schip dreigen te raken en we zijn minstens twee jaar betrokken”. Als je meer wil weten over de taken en verantwoordelijkheden van een gedragsdeskundige bij het PIT, dan wordt jouw nieuwsgierigheid bij deze spreker vast en zeker beloond!

Karline Timmermans – Onderwijskundige bij UMC
Als onderwijsbeleidsadviseur in het Amsterdam UMC – AMC/UvA word je breed ingezet. Zowel in beleidsadvisering, curriculumontwikkeling en kwaliteitszorg. We werken voor de verschillende opleidingen die vallen onder de faculteit geneeskunde, dat zijn de bachelor en master geneeskunde, de bachelor en master van medische informatiekunde maar ook wordt er door het team veel gedaan aan docentprofessionalisering. Het is een dynamische omgeving, omdat je te maken hebt met veel verschillende mensen. Er wordt veel gedaan op het gebied van werkplekleren en we gebruiken de nieuwste inzichten om het beste uit de studenten te halen. Voorbeelden hiervan zijn de aandacht voor activerend en kleinschalig onderwijs en de toepassing van programmatisch toetsen in de master geneeskunde. Omdat het zo’n grote organisatie is, is verbinding maken een belangrijke eigenschap die je moet hebben als beleidsadviseur. Onderling besteden we veel aandacht aan professionalisering, dat doen we bijvoorbeeld door themabijeenkomsten, journalclubs en het volgen van trainingen.

 

Ronde 2

Eline Draak – Orthopedagoog in het Reinier de Graaf ziekenhuis
Als orthopedagoog biedt je in het ziekenhuis psychologische behandeling en diagnostiek aan een brede doelgroep, namelijk kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. Ouders en kinderen kunnen bij de afdeling medische kinderpsychologie met verschillende hulpvragen en problematiek terecht zoals dysregulatie, eet-, slaap- en zindelijkheidsproblematiek, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, chronische ziektes, angsten en alcohol intoxicatie. Wil je meer weten over het werk van de orthopedagoog in het ziekenhuis? Eline Draak van het Reinier de Graaf Gasthuis vertelt je er meer over tijdens het evenement.

Krista Leusink – Content Developer bij Naturalis Biodiversity Center
Bij Naturalis maken we iedereen verliefd op de natuur. De natuur staat onder druk, dit doel is belangrijker dan ooit tevoren. Als inhoudsontwikkelaar educatie ontwikkelt Krista Leusink educatieve activiteiten met impact voor het onderwijs en voor families. Onze hoofddoelen zijn wetenschapswijsheid en enthousiasmeren voor de natuur. In deze sessie ervaar je een paar educatieve activiteiten en vertelt zij meer over haar droombaan.

Rike van der Heide – Forensisch Orthopedagoog bij Fier
Orthopedagoog Rike van der Heide (29) is na haar studie Forensische Orthopedagogiek aan de UvA aan de slag gegaan bij Fier. Dit is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Zij werkt met kinderen en jongeren van 0-25 jaar, die te maken hebben gehad met lichamelijk, verbaal en/of seksueel geweld. Rike vertelt over de organisatie en hoe haar dagelijks werk eruitziet.

Onderwijsinspectie
De missie van de Onderwijsinspectie is ‘Effectief toezicht voor beter onderwijs’, wat zij uitdraagt in het controleren van alle Nederlandse onderwijsinstanties. Leerlingen, studenten en ouders moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De onderwijsinspectie voert bijvoorbeeld thematisch onderzoek uit die trends signaleren in het Nederlandse onderwijs. Ook werken zij met vertrouwensinspecteurs waarbij ouders terecht kunnen als er een verdenking is van geweld, radicalisering of bijvoorbeeld misbruik op school. Daarnaast adviseren zij andere overheidsorganen over onderwijsaangelegenheden. Het onderwijs in de gaten houden is dus de hoofdtaak van de Onderwijsinspectie! Ben jij benieuwd naar het werk van een Onderwijsinspecteur of geïnteresseerd in onderwijsbeleid? Kies dan voor deze spreker!

 

Workshops

Workshop CV training (StudiJob)
Wanneer je solliciteert voor een nieuwe baan is je CV is de eerste indruk die je geeft. Daarom is het belangrijk dat deze helemaal aansluit bij jouw persoonlijkheid en bij de gewenste job! Want dan is de kans dat je uitgenodigd wordt op een gesprek een stuk groter. Wil je leren hoe je een top CV maakt of wil je een huidig CV verbeteren? Dan is de CV-training van StudiJob de workshop voor jou!

Workshop Sollicitatie training (StudiJob)
Je mag op gesprek komen voor een potentiële nieuwe job. Je wilt natuurlijk een goede indruk maken, maar vraagt je af hoe je een sollicitatie het beste voorbereidt. Wat je wel en niet moet vertellen en hoe je overkomt. De workshop Sollicitatie training van StudiJob houdt zich bezig met deze vragen en probeert jou te helpen door middel van een persoonlijke benadering.

Workshop ‘Taal voor de Toekomst’ (VoorleesExpress)
In deze workshop zal worden ingegaan op de relatie tussen taal en kansengelijkheid, de effecten van tweetaligheid op taalbeheersing en op het belang van voorlezen en ouderbetrokkenheid. Deze workshop is ook interactief: met quizjes en waardeverkenningen wordt er via dialoog en doen bewustwording en betrokkenheid gecreëerd.

 

Naast de sprekers en workshops zal er ook een informatiemarkt zijn, waar je een praatje kan maken met vertegenwoordigers van de volgende organisaties:
Bursar Society                               TinQwise
StudentWeetRaad                        Phylo
Qpido                                              Roller
JuniorCampus

 

Enthousiast? Vul dan meteen hieronder het aanmeldformulier in!

algemene voorwaarden BYF

  Ronde 1
  Maak een top 4 van je voorkeur voor ronde 1. Let op! Vul bij elke keuze iets anders in. Door hetzelfde in te vullen heb je geen verhoogde kans op een bepaalde keuze.

  Ronde 2
  Maak een top 4 van je voorkeur voor ronde 2. Let op! Vul bij elke keuze iets anders in. Door hetzelfde in te vullen heb je geen verhoogde kans op een bepaalde keuze.

  Workshop
  Maak een top 3 van welke workshop je het liefst zou willen volgen. Let op! Vul bij elke keuze iets anders in. Door hetzelfde in te vullen heb je geen verhoogde kans op een bepaalde keuze.