Opleidingscommissie

De opleidingscommissie

De opleidingscommissie is een officieel medezeggenschapsorgaan. Het doel van de opleidingscommissie is het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en waar mogelijk te verbeteren. Dit gebeurt door middel van het schrijven van gevraagd en ongevraagd advies en het vertegenwoordigen van de mening van de achterban. De onderwerpen die worden besproken zijn zeer divers, bijvoorbeeld:

 • De samenstelling van de onderwijsprogramma’s
 • De kwaliteit en het niveau van de aangeboden vakken
 • De manier van toetsing
 • Het wel of niet aanbieden van webcolleges
 • Roostering
 • Werkuren van de docenten
 • De onderwijs en examenregeling (OER)

De opleidingscommissie bestaat uit 7 studenten en 7 docenten van zowel pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen en de universitaire pabo. Naast de vaste leden zijn ook aanwezig: een bestuurslid van Comenius, een lid van de facultaire studentenraad, de bestuursstudent en een beleidsmedewerker.
De studentleden van het studiejaar 2020-2021 zijn:

 • Rosa Helmantel: Bachelors Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen
 • Juliëtte de groot: Bachelor Onderwijswetenschappen
 • Charlotte Tijburg: Bachelor Pedagogische wetenschappen
 • Tessa Hartman: Universitaire Pabo van Amsterdam
 • Emilia Roelofs: Master Onderwijswetenschappen
 • Fleur Knoppers: Master Forensische Orthopedagogiek
 • Emma Vermeulen: Research Master Child Development and Education

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

De OC’s hebben een belangrijke stem in de advisering over het OER. Hierin staan alle regelingen die gelden voor het onderwijs en de examens van de opleiding vastgelegd.

De OER vindt je hier:


Wil je contact met de opleidingscommissie

Wil je contact opnemen met de Opleidingscommissie? Mail naar OCpow-fmg@uva.nl of vul het klachtenformulier in.

Onderstaand klachtenformulier wordt verzonden naar de opleidingscommissie  SV Comenius is hier te vinden:
  Nieuwe Achtergracht 166, B1.05

  Maandag t/m Vrijdag
  Van 11:00 tot 16:30
  Ook hier kun je SV Comenius vinden: Klik hier om lid te worden