POW

Pedagogische Wetenschappen

Bij Pedagogische wetenschappen onderzoek je de verschijnselen en processen die te maken hebben met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Opvoedings- en ontwikkelingsprocessen kunnen op veel manieren worden benaderd. Zo kun je bestuderen wat de ‘normale’ opvoedingssituatie in onze samenleving is, hoe deze is te optimaliseren en hoe deze zich verhoudt tot de opvoeding vroeger of in andere samenlevingen.

Je kunt je ook op de problemen richten die zich in de opvoeding (kunnen) voordoen: de ‘belemmerende’ opvoedingssituatie. Sommige daarvan leiden bijna dagelijks tot voorpaginanieuws: toenemende jeugdcriminaliteit, voetbalvandalisme en een groeiend aantal jongeren dat maatschappelijk niet kan meekomen. Andere problemen uiten zich meer op individueel niveau: leerproblemen of sociaal-emotionele problemen van kinderen. Het oplossen van dergelijke problemen vraagt om inzicht in het opvoedings- en ontwikkelingsproces in relatie tot de sociale omgeving. Het maatschappelijk nut van deze kennis is groot. Voor kinderen met problemen is het uitermate belangrijk dat er wordt gewerkt aan de verbetering van hun situatie. En voor de ouders en opvoeders, zoals leerkrachten en groepsleiders, zijn de inzichten uit de pedagogische wetenschappen handreikingen waardoor ze moeilijke kinderen leren begrijpen en beter kunnen begeleiden. Voor meer informatie klik hier

Onderwijswetenschappen

Mensen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen, maar onderwijs staat niet op zichzelf: de plek waar je opgroeit en de opvoeding die je krijgt hebben invloed op de ‘bagage’ waarmee je de school binnenkomt. Denk maar aan kinderen die nooit worden voorgelezen of voor wie het Nederlands niet de thuistaal is – zij moeten meer moeite doen om onderwijs te volgen dan leerlingen die in een meer bevoorrechte situatie opgroeien. Ook je eigen persoonlijkheid en voorkeuren hebben invloed op hoe je het beste leert en hoe je school ervaart. En natuurlijk de docent: bij de ene docent val je in slaap en bij de andere luister je geboeid. Hoe komt dat? Wat is eigenlijk goed onderwijs? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat onderwijs recht doet aan de capaciteiten van leerlingen? Dat zijn vragen waarin je je als student Onderwijswetenschappen gaat verdiepen.

Onderwijswetenschappen houdt zich bezig met uiteenlopende onderzoeksonderwerpen op het gebied van de kwaliteit en de organisatie van onderwijs. Onderwijswetenschappelijke vragen hebben betrekking op de leerling zelf, de docent, de schoolorganisatie én het onderwijsbeleid. Bij de bachelor Onderwijswetenschappen bestudeer je de mogelijkheden om onderwijs te veranderen en te verbeteren. Daarvoor heb je brede kennis nodig: naast onderwijswetenschappelijke vakken krijg je bijvoorbeeld ook psychologie, sociologie en pedagogiek. Ook het werkgebied van een onderwijswetenschapper is breed. Na je studie kun je onder andere werk vinden bij onderwijsinstellingen, in het bedrijfsleven of op onderwijsadviesbureaus, maar bijvoorbeeld ook bij de overheid of in de mediawereld. Voor meer informatie klik hier