Commissies

Als lid van Comenius kun je op verschillende manieren een actieve bijdrage leveren aan de vereniging. Dit kan onder andere door verschillende activiteiten, feesten, reizen en symposia gedurende het studiejaar te organiseren. Hieronder kun je een overzicht vinden van alle commissies die Comenius rijk is.

Wil jij je aanmelden voor een commissie van studiejaar 2023-2024? In oktober 2023 zijn de de meeste commissies van start gegaan. Voor meer informatie hierover kan je mailen naar commissarissociaal@comenius-uva.nl (AcCo, BoCo, DinerCo, FeCo, ReCo), commissarisonderwijs@comenius-uva.nl (AlCo, BYFCo, ConCo, EduCo, SymCo), penningmeester@comenius-uva.nl (AcquiCo), secretaris@comenius-uva.nl (GROEI en VoCo).

Je kan je al aanmelden voor de commissies van het studiejaar 2023-2024. Je kan jhier aanmelden voor de commissies!

Commissies van Studievereniging Comenius:

 • Acquisitiecommissie (AcquiCo) acquisitie@comenius-uva.nl
  De AcquiCo houdt zich samen met de penningmeester bezig met het sponsorgeld van de vereniging. Ze zoeken sponsoren en bedrijven die willen samenwerken en bedenken hoe de merchandise van Comenius eruit ziet.
 • Activiteitencommissie (AcCo) activiteiten@comenius-uva.nl
  De AcCo organiseert door het jaar heen sociale activiteiten. Denk hierbij aan een boottocht, een high tea of een workshop stijldansen.
 • Alumnicommissie (AlCo) alumni@comenius-uva.nl
  De AlCo houdt zich bezig met de alumnileden van de vereniging door een alumni-activiteit te organiseren en een alumni-nieuwsbrief te versturen.
 • Borrelcommissie (BoCo) borrel@comenius-uva.nl
  De BoCo is aanwezig bij de borrels en organiseert door het jaar heen verschillende thema-borrels.
 • BuildYourFutureCommissie (BYFCo) buildyourfuture@comenius-uva.nl
  De BYFCo organiseert het jaarlijkse Build Your Future Event van Comenius. Hier komen verschillende sprekers uit het werkveld naartoe om te vertellen over hun werk.
 • Congrescommissie (ConCo) congres@comenius-uva.nl
  De ConCo organiseert het jaarlijkse congres van Comenius. Dit gaat ieder jaar over een ander pedagogisch/onderwijskundig onderwerp. Tijdens het congres zijn er interessante sprekers en leuke workshops.
 • Dinercommissie (DinerCo) diner@comenius-uva.nl
  De DinerCo organiseert door het jaar heen verschillende diners.
 • Educatiecommissie (EduCo) educatie@comenius-uva.nl
  De EduCo organiseert door het jaar heen studiegerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan het jaarlijks terugkerende kroegcollege of een EHBO-cursus.
 • Feestcommissie (FeCo) feest@comenius-uva.nl
  De FeCo organiseert door het jaar heen een aantal feesten van Comenius.
 • GROEI redactie (GROEI) groei@comenius-uva.nl
  De GROEI redactie is verantwoordelijk voor het schrijven van ons verenigingsblad, de GROEI.
 • Introweekendcommissie (IntroCo) introductie@comenius-uva.nl
  De IntroCo wordt pas opgestart in het tweede semester en organiseert het introductieweekend dat ieder jaar opnieuw plaats vindt aan het begin van het studiejaar.
 • Reiscommissie (ReCo) reis@comenius-uva.nl
  De ReCo organiseert een studiereis en een korte reis. De studiereis duurt meestal een week en is vaak in het buitenland, zo zijn we weleens naar Sofia geweest. De korte reis is vaak een weekend weg, zoals een stedentrip of een liftweekend.
 • Symposiumcommissie (SymCo) symposium@comenius-uva.nl
  De SymCo organiseert 2 symposia in het huidige studiejaar 2018-2019 en 1 aan het begin van het volgende studiejaar. De symposia gaan over onderwerpen die tijdens de studie normaal gesproken niet veel aan bod komen.
 • Vormgevingscommissie (VoCo) vormgeving@comenius-uva.nl
  De VoCo is verantwoordelijk voor het maken van promotiemateriaal van de vereniging. Ook is de VoCo verantwoordelijk voor het vormgeven van de GROEI.

Functies binnen de commissies:

 • Voorzitter
  De voorzitter heeft contact met de coördinator uit het bestuur en zit de vergaderingen voor.
 • Secretaris
  De secretaris notuleert tijdens de vergaderingen en houdt de mail bij.
 • Penningmeester
  De penningmeester houdt samen met de penningmeester uit het bestuur de financiële stand van de commissie bij.
 • Promotielid
  Het promotielid zorgt voor de promotie van de activiteiten die de commissie organiseert.

 

Naast de commissies waarin reguliere leden van Comenius plaatsnemen hebben wij ook 5 bestuurlijk commissies, die het bestuur controleren en te hulp staan bij het uitvoeren van hun bestuurstaken. Voor deze commissies kunnen leden zich niet aanmelden tijdens de reguliere commissieaanmeldingen, deze hebben een ander selectieproces. Voor bijna al deze commissies worden commissieleden persoonlijk benaderd, met uitzondering van het Presidium; hier zullen leden aan het eind van het jaar voor kunnen solliciteren.

 • Kascommissie (KasCo)
  De KasCo controleert regelmatig de geldzaken van de vereniging.
 • Presidium 
  Het presidium is een onafhankelijk orgaan wat de algemene ledenvergadering van Comenius verzorgt.
 • Raad van Advies (RvA)
  De RvA geeft meerder malen per jaar gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.
 • Sollicitatiecommissie (SoCo)
  De SoCo zal in het tweede semester beginnen met het afnemen van sollicitaties voor bestuursfuncties en uiteindelijk een nieuw kandidaatsbestuur samenstellen.
 • WervingsCommissie (WerfCo)
  De WerfCo start in het tweede semester met het benaderen van eventuele sollicitanten voor het nieuwe bestuur.