RvA

Hoi lieve leden!
Schoon tijd voor de RvA (Raad van Advies) om zich voor te stellen! De RvA bestaat dit jaar uit Lenrine, Eva, Lieke, Lise en Deric. De RvA is het onafhankelijke adviesorgaan voor het bestuur en de vereniging. De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Deze commissie bestaat uit oud-bestuursleden van Comenius en een extern lid, oftewel een oud-bestuurslid van een andere studievereniging dan Comenius. Tijdens kwartaalvergaderingen evalueert het bestuur met de RvA om alle plannen gedurende het jaar te blijven herzien en evalueren. Daarnaast is elk RvA-lid gekoppeld aan een bestuurslid als persoonlijke buddy met wie ook om de tijd wordt geëvalueerd over hoe het zowel op persoonlijk als op professioneel vlak gaat. Een deel van de RvA wordt tot slot ook bij de sollicitatieprocedure voor het nieuwe bestuur betrokken.

Groetjes, de RvA

Van links naar rechts:
Lieke Andeweg – Voorzitter bestuur 22
Lenrine Dalmeijer – Commissaris Onderwijs bestuur 24
Eva van Leeuwen – Voorzitter bestuur 25
Lise Prikanowski – Secretaris bestuur 23
Deric Rozema (extern) – Education Officer bij SV Machiavelli in studiejaar 2020-2021