RvA

Hoi lieve leden!
Schoon tijd voor de RvA (Raad van Advies) om zich voor te stellen! De RvA bestaat dit jaar uit Eva, Tessa, Lieke, Nina en Harm (extern-lid). De RvA is het onafhankelijke adviesorgaan voor het bestuur en de vereniging. De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Deze commissie bestaat uit oud-bestuursleden van Comenius en een extern lid, oftewel een oud-bestuurslid van een andere studievereniging dan Comenius. Tijdens kwartaalvergaderingen evalueert het bestuur met de RvA om alle plannen gedurende het jaar te blijven herzien en evalueren. Daarnaast is elk RvA-lid gekoppeld aan een bestuurslid als persoonlijke buddy met wie ook om de tijd wordt geëvalueerd over hoe het zowel op persoonlijk als op professioneel vlak gaat. Een deel van de RvA wordt tot slot ook bij de sollicitatieprocedure voor het nieuwe bestuur betrokken.Groetjes, de RvA