RvA

De RvA (Raad van Advies) is het onafhankelijke adviesorgaan voor het bestuur en de vereniging! De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvA bestaat uit oud-bestuursleden van Comenius en een extern lid, oftewel een oud-bestuurslid van een andere studievereniging dan Comenius. Tijdens kwartaalvergaderingen evalueert het bestuur met de RvA om alle plannen gedurende het jaar te blijven herzien en evalueren. Daarnaast is elk RvA-lid gekoppeld aan een bestuurslid als persoonlijke buddy met wie ook om de tijd wordt geƫvalueerd over hoe het zowel op persoonlijk als op professioneel vlak gaat. Een deel van de RvA wordt ten slotte ook bij de sollicitatieprocedure voor het nieuwe bestuur betrokken!

De RvA 2020-2021 bestaat uit Lieke Andeweg, Tessa Hartman, Lise Prikanowski, Liza Schavemaker en Tim Wagelaar.