SymCo

Hey lieve leden, 

Wij zijn Roos, Maria, Mariam en Gijs en wij vormen dit jaar de SymposiumCommissie (SymCo) met als coördinator Zuzanna. Binnen de commissie hebben wij de volgende functies: Voorzitter (Roos 3e jaars PW), Secretaris (Maria master orthopedagogiek), Penningmeester (Gijs 3e jaars PW) en Promotie lid (Mariam 3e jaars PW). Als SymCo organiseren wij 2 activiteiten dit jaar en 1 aankomend studiejaar, waarbij wij onderwerpen bespreken die niet of weinig gerepresenteerd worden binnen het curriculum. Hierbij bestaat een symposium vaak uit een wetenschappelijk en een praktijkgedeelte en is er altijd een colloquiumpunt te verdienen. Wij hopen jullie dit jaar allerlei leuke onderwerpen te laten zien en alle toekomstige en huidige professionals nog verder te ontwikkelen. Heb jij nou een onderwerp die je graag ziet terugkomen mail ons dan vooral op symposium@comenius-uva.nl

Liefs,

Symco