1. Home
  2. Docs
  3. Activiteit toevoegen
  4. Formulier ontwerpen

Formulier ontwerpen

Maak een nieuw formulier aan in Contact (links in de menu balk). Formulieren hebben een titel en 4 tabs. Vul de titel in en doe het volgende voor de tabs:

Formulier

Hier wordt het formulier gedefinieerd. Dat wil zeggen de tekst en de invul velden van het formulier. Een voorbeeld is:

<label>Naam (verplicht) [text* naam size:50]</label>

<label>Studentnummer (verplicht) [text* studentnummer size:50]</label>

<label>Lid (verplicht) [select* lid "ja" "nee"]</label>

<label>Telefoonnummer (verplicht) [tel* telefoonnummer]</label>

<label>E-mail (verplicht) [email* email size:50]</label>

<label>Allergieën [text allergien size:50]</label>

<label>Opmerkingen [textarea opmerkingen 40x10]</label>

[submit "Indienen"]

Voor documentatie over het maken van formulieren, zie https://contactform7.com/docs.

Mail

Hier heb je het meeste werk. Vul hier de volgende velden in:

Veld Waarde Opmerkingen
Mail    
  Aan educatie@comenius-uva.nl Het email adres van de commissie die de activiteit organiseert. Dit is een voorbeeld!
  Van SV Comenius <webmaster@comenius-uva.nl>  
  Onderwerp Aanmelding <activiteit> Vul de activiteit in.
  Aanvullende headers Reply-To: [email]  
  Berichtinhoud
Van: [naam] <[email]>
Onderwerp: Aanmelding <activiteit>

Naam: [naam]
Studentnummer: [studentnummer]
Lid: [lid]
Telefoonnummer: [telefoonnummer]
E-mail adres: [email]
Opmerkingen:
[opmerkingen]

--
Deze e-mail is verzonden vanuit het aanmeld formulier op https://www.comenius-uva.nl.
Dit is de inhoud van het bericht. Hier moeten alle veilden die je hierboven gedefinieerd hebt terugkomen.

Vul de activiteit in.

Mail (2)    
  Aan [email]  
  Van SV Comenius <webmaster@comenius-uva.nl>  
  Onderwerp Aanmelding <activiteit> Vul de activiteit in.
  Aanvullende headers Reply-To: educatie@comenius-uva.nl Gebruik het email adres van de commissie die de activiteit organiseert. Dit is een voorbeeld!
  Berichtinhoud
Van: [naam] <[email]>
Onderwerp: Aanmelding <activiteit>

Naam: [naam]
Studentnummer: [studentnummer]
Lid: [lid]
Telefoonnummer: [telefoonnummer]
E-mail adres: [email]
Opmerkingen:
[opmerkingen]

--
Deze e-mail is verzonden vanuit het aanmeld formulier op https://www.comenius-uva.nl.
Dit is de inhoud van het bericht. Hier moeten alle veilden die je hierboven gedefinieerd hebt terugkomen.

Vul de activiteit in.

De rode tekst hierboven moet aangepast worden. Als er meer of andere velden gedefinieerd zijn in het formulier, dan zijn er meer aanpassingen nodig. Controleer dit zorgvuldig!

Berichten

Hier staan allerlei berichten die door het systeem gegenereerd kunnen worden. Deze berichten kunnen hier aangepast worden. Dat is niet nodig, dus hier hoef je niets te doen.

Aanvullende instellingen

Hier moet je een aantal instellingen neerzetten. gegeven het voorbeeld van hierboven, moet er het volgende komen te staan:

flamingo_email: "[email]"
flamingo_name: "[naam]"
flamingo_subject: "Aanmelding Diner 2018"

Dit zorgt ervoor dat in Flamingo (links in de menu balk) de waarden goed komen te staan. Flamingo is de plugin die een overzicht van de ingevulde formulieren bijhoudt.

How can we help?