Congres

Elk jaar organiseren leden van Comenius het Congres POWL. Op het congres komen verschillende wetenschappelijke sprekers en experts uit de praktijk spreken. Daarnaast zullen er workshops plaatsvinden, een paneldiscussie over verschillende stellingen gericht op het onderwerp professionalisering en zal afgesloten worden met een borrel. Het congres is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. De kosten bedragen 4 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Je aanmelding is pas definitief wanneer je betaald hebt! Tevens zijn er 2 colloquiumpunten te verdienen, 1 per dagdeel.

Thema
Elk jaar heeft het congres een thema dat zowel voor onderwijskunde als pedagogiek interessant is.